วิกฤต จากการสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์

บทความวิชาการนี้เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

บทความจากวารสาร : A Public Health Crisis: Electronic Cigarettes, Vape, and JUUL

วารสารนี้ได้เขียนขึ้นโดย Susan C. Walley, MD; Karen M. Wilson, MD; Jonathan P. Winickoff, MD; Judith Groner, MD

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ได้เติบโตเป็นที่นิยมขึ้นมาก โดยส่วนใหญ่การตลาดเหล่านี้เกิดขึ้นจากร้านค้าที่ขายบุหรี่ไฟฟ้า โดยได้กล่าวว่า E-Cigarettes นี้ได้บรรจุสาร นิโคติน สร้างรสชาติจากสารเคมี และมีสารจำพวก Humectants ซึ่งเป็นสารประกอบชื่อว่า propylene glycol หรือ vegetable glycerin โดยเราสามารถพบสารพิษต่างๆในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยผู้คนส่วนใหญ่รู้ว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพ ซึ่ง ยี่ห้อต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมาจากบริษัทยาสูบขนาดใหญ่ของประเทศ พวกเขาเหล่านั้นใช้การโฆษณา และการตลาดเพื่อดึงดูดเยาวชนให้สนใจ

ในการวิจารบทนี้ เราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และสินค้าจำพวก vape ซึ่งเราได้เน้นชัดเกี่ยวกับ ผลกระทบในกลุ่มคนอายุน้อย (pediatric population) โดยเราจะอธิบายว่า ขอบเขตของการเชื่อมโยงของ e-cigarette และ วิธีการ รวมทั้งความกังวลของการใส่นิโคติน อีกทั้ง เบื่องหลังทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ของผลกระทบด้านลบแก่สุขภาพ กี่ส่งผลถึงสมาชิกในครอบครัว

ความหมาย

สินค้ารูปแบบยาสูบที่เผาไหม้ – เป็นสินค้ายาสูบที่จุดใบยาเพื่อการเสพย์ รวมไปถึงบุหรี่ ซิก้า hookahs และก็ ไปป์

e-cigarette แบบ aerosol – เป็นบุหรี่แบบเติมแก๊ส

JUUL – เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบ POD

Previous Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *